Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania
wersja testowa

Raporty tematyczne

System adresowy - ulice

Usługa wyszukiwania i przeglądania systemu adresowego Poznania. Wyszukiwanie ulicy z możliwością pokazania danych na mapie.

Źródło danych: ZGiKM GEOPOZ (Moduł Systemu Adresowego)

System adresowy - punkty adresowe

Usługa wyszukiwania i przeglądania systemu adresowego Poznania. Wyszukiwanie konkretnego punktu adresowego z możliwością pokazania danych na mapie.

Źródło danych: ZGiKM GEOPOZ (Moduł Systemu Adresowego)

Działki ewidencyjne

Usługa przeglądania podstawowych informacji dotyczących działek ewidencyjnych.

Źródło danych: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Jednostki pomocnicze (osiedla)

Baza zawierająca podstawowe informacje o jednostkach pomocniczych Miasta Poznania.

Źródło danych: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta UMP

Okręgi, obwody i lokale wyborcze - wybory powszechne

Baza zawierająca informacje o obwodach i lokalach wyborczych do wyborów powszechnych.

Źródło danych: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP

Okręgi, obwody i lokale wyborcze - wybory do rad osiedli

Baza zawierająca informacje o obwodach i lokalach wyborczych do wyborów rad osiedli.

Źródło danych: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Usługa wyszukiwania i przeglądania informacji o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Źródło danych: Miejska Pracownia Urbanistyczna

Wnioski, decyzje Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP

Wykaz wniosków i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Źródło danych: Wydział Urbanistyki i Architektury UMP

Rejestr zabytków oraz gminna ewidencja zabytków

Lista obieków wpisanych do rejestru zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków.

Źródło danych: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Parafie rzymskokatolickie na obszarze Poznania

Kościoły parafialne i zasięgi parafii rzymskokatolickich na obszarze Poznania

Pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby

Baza danych pomników, tablic pamiątkowych, tablic zarządzanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Wydział Kultury i Sztuki

Groby na poznańskich cmentarzach

Wykaz grobów znajdujących się na poznańskich cmentarzach

Formy ochrony przyrody

 

 

Studnie zlokalizowane na obszarze Poznania

Baza meldunkowa

Wnioski, decyzje Wydziału ochrony Środowiska UMP

Skip to content