Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Kontakt

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ                    
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
e-mail: geopoz@geopoz.poznan.pl
tel.: 61 8271 500

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 9.00 – 16.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00
Obsługa telefoniczna w dni robocze do godziny 14.00

Nazwisko i imię Stanowisko Dział Telefon E-mail
Wójcik Monika
specjalista
Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Systemu Informacji Przestrzennej

61 8271 585
61 8271 540

sekretariat.dg@geopoz.poznan.pl
Zawadzki Jarosław
zastępca dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Systemu Informacji Przestrzennej
61 8271 540
jaroslaw.zawadzki@geopoz.poznan.pl
Dudziak Roman
główny specjalista
Stanowisko ds. Wsparcia Merytoryczno-Organizacyjnego SIP
61 8271 568
roman.dudziak@geopoz.poznan.pl
Podgórny Robert
specjalista
Stanowisko ds. Wsparcia Informatycznego SIP
61 8271 570
robert.podgorny@geopoz.poznan.pl
Domachowski Ziemowit
kierownik działu
Dział Utrzymania i Rozwoju SIP
61 8271 569
ziemowit.domachowski@geopoz.poznan.pl
Mendel Michał
starszy specjalista
Dział Utrzymania i Rozwoju SIP
61 8271 572
michal.mendel@geopoz.poznan.pl
Michalski Sławomir
starszy specjalista
Dział Utrzymania i Rozwoju SIP
61 8271 572
slawek_m@geopoz.poznan.pl
Lulka Rafał
specjalista
Dział Utrzymania i Rozwoju SIP
61 8271 711
rafal.lulka@geopoz.poznan.pl
Stangierski Piotr
starszy referent
Dział Utrzymania i Rozwoju SIP
61 8271 548
piotr.stangierski@geopoz.poznan.pl
Marczewska Jadwiga
starszy referent
Dział Utrzymania i Rozwoju SIP
61 8271 897
jadwiga_m@geopoz.poznan.pl
Michałowski Michał
kierownik działu
Dział Utrzymania i Rozwoju Modelu 3D oraz Bazy Zieleni
61 8271 656
michal.michalowski@geopoz.poznan.pl
Lis Marcin
specjalista
Dział Utrzymania i Rozwoju Modelu 3D oraz Bazy Zieleni
61 8271 698
marcin.lis@geopoz.poznan.pl
Dziubel Janusz
starszy specjalista
Stanowisko ds. Wsparcia Merytoryczno-Organizacyjnego SIP
61 8271 588
janusz.dziubel@geopoz.poznan.pl
Gościńska-Kolanko Małgorzata
kierownik działu
Dział Kartografii
61 8271 544
malgorzata.goscinska@geopoz.poznan.pl
Radziemski Artur
kierownik działu
Dział Fotogrametrii
61 8271 767
artur.radziemski@geopoz.poznan.pl
Mamet Hanna
kierownik działu
Dział Aktualizacji Danych SIP i Pomiarów GPS
61 8271 867
hanna.mamet@geopoz.poznan.pl
Skip to content