Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Usługi OGC

Nazwa usługi Typ usługi Adres usługi
ArcGisServer ISOK WMS
na żądanie
http://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/isok/MapServer/WMSServer
ArcGisServer Ortofotomapy WMS
na żądanie
http://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/ortofotomapy/MapServer/WMSServer
ArcGisServer Plany miasta WMS
na żądanie
http://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/plany_miasta/MapServer/WMSServer
ArcGisServer Plany ogólne WMS
na żądanie
http://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/plany_ogolne/MapServer/WMSServer
Geoserver adresy_nazwy
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/adresy_nazwy/wms?
Geoserver akustyka
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/akustyka/wms?
Geoserver bezpieczenstwo
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/bezpieczenstwo/wms?
Geoserver cmentarze
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/cmentarze/wms?
Geoserver decyzje
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/decyzje/wms?
Geoserver egib
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/egib/wms?
Geoserver fotogrametria
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/topografia/wms?
Geoserver geodezja
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/geodezja/wms?
Geoserver Historia
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/historia/wms?
Geoserver LMN
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/lmn/wms?
Geoserver model3d
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/model3d/wms?
Geoserver model_terenu
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/model_terenu/wms?
Geoserver ogolny
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/wms?
Geoserver ortogpkg
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/ortogpkg/wms?
Geoserver projekty miejskie
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/projekty_miejskie/wms?
Geoserver satelitarne
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/satelitarne/wms?
Geoserver siatki
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/siatki/wms?
Geoserver solarne
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/solarne/wms?
Geoserver srodowisko
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/srodowisko/wms?
Geoserver strategia
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/strategia/wms?
Geoserver transport
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/transport/wms?
Geoserver turtystyka
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/turystyka/wms?
Geoserver urbanistyka
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/urbanistyka/wms?
Geoserver wgn
na żądanie
http://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/wgn/wms?
Skip to content