Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Raporty tematyczne

System adresowy - ulice

Usługa wyszukiwania i przeglądania systemu adresowego Poznania. Wyszukiwanie ulicy z możliwością pokazania danych na mapie.

Źródło danych: ZGiKM GEOPOZ (Moduł Systemu Adresowego)

System adresowy - punkty adresowe

Usługa wyszukiwania i przeglądania systemu adresowego Poznania. Wyszukiwanie konkretnego punktu adresowego z możliwością pokazania danych na mapie.

Źródło danych: ZGiKM GEOPOZ (Moduł Systemu Adresowego)

Działki ewidencyjne

Usługa przeglądania podstawowych informacji dotyczących działek ewidencyjnych.

Źródło danych: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Jednostki pomocnicze (osiedla)

Baza zawierająca podstawowe informacje o jednostkach pomocniczych Miasta Poznania.

Źródło danych: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta UMP

Studium 2023

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2023

 

 

Okręgi, obwody i lokale wyborcze - wybory do rad osiedli

Baza zawierająca informacje o obwodach i lokalach wyborczych do wyborów rad osiedli.

Źródło danych: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Usługa wyszukiwania i przeglądania informacji o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Źródło danych: Miejska Pracownia Urbanistyczna

Wnioski, decyzje Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP

Wykaz wniosków i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Źródło danych: Wydział Urbanistyki i Architektury UMP

Formy ochrony przyrody

Studnie zlokalizowane na obszarze Poznania

Baza meldunkowa

Wnioski, decyzje Wydziału ochrony Środowiska UMP

Parafie rzymskokatolickie na obszarze Poznania

Kościoły parafialne i zasięgi parafii rzymskokatolickich na obszarze Poznania

Pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby

Baza danych pomników, tablic pamiątkowych, tablic zarządzanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Wydział Kultury i Sztuki

Groby na poznańskich cmentarzach

Wykaz grobów znajdujących się na poznańskich cmentarzach

Okręgi, obwody i lokale wyborcze - wybory powszechne

Baza zawierająca informacje o obwodach i lokalach wyborczych do wyborów powszechnych.

Źródło danych: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP

Skip to content