Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Aplikacje

Działki do zbycia

Aplikacja dla pracownika/urzędnika, zarządzanie działkami do zbycia

Koordynacja utrudnień

Aplikacja dla pracownika/urzędnika – rozwiązywanie konfliktów pomiędzy występującymi w podobnym czasie i miejscu inwestycjami miejskimi/ wydarzeniami np. sporotowymi, koordynowanie prac podziemnych itd.

Wywłaszczanie nieruchomości

Aplikacja dla pracownika/urzędnika

Postępowania zwrotowe

Aplikacja dla pracownika/urzędnika

Skip to content