Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Planowana przerwa w działaniu usług

W związku z planowaną przerwą od 19.04.2024 w udostępnianiu usług WMS i WFS ze zbiorów danych przestrzennych Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, NIE będzie prezentowany zbiór GESUT we wszystkich serwisach mapowych Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania.

Ponadto dane ewidencji gruntów i budynków po 19.04.2024 roku będą aktualne na dzień 19.04.2024 roku.
Przerwa planowana jest do 28.04.2024 lub ponownego uruchomienia ww. usług.

Aktualizacja Studium

10.11.2023

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2023 zostało opublikowane. Dostępne w przeglądzie mapy zaawansowanej (tutaj), w kategorii Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014 zostało zmodyfikowane – wyłączono warstwy: 1.Tereny funkcjonalne, 2.Tereny komunikacyjne. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2008 zostało wyłączone.

 
 
 

Zmiana adresu

W dniu 08.11.2023 nastąpiła zmiana adresu uruchamiania Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania.
Funkcjonująca domena sip.geopoz.pl w najbliższym czasie zostanie wyłączona.
Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania dostępny jest pod adresem: https://sip.poznan.pl z możliwością wyboru NOWEGO oraz POPRZEDNIEGO portalu.

Portal zielony

Mapy

Raporty tematyczne

Aplikacje

Usługi OGC

Instrukcje

Zdjęcia ukośne

Model 3D

Lokalny węzeł IIP

Budynki 3D

Czujniki IOT

Czujniki IOT komunikacja

MODGiK Portal Klienta

Kontakt

Skip to content