Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania
wersja testowa

Usługi OGC

Nazwa UsługiTyp UsługiAdres Usługi
ArcGisServer ISOK WMSna żądaniehttp://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/isok/MapServer/WMSServer
ArcGisServer Miejscowe szczegolowe plan zagospodarowania przestrzennego (archiwalne) WMSna żądaniehttp://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/mpzp_arch/MapServer/WMSServer?
ArcGisServer Ortofotomapy WMSna żądaniehttp://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/ortofotomapy/MapServer/WMSServer
ArcGisServer Plany miasta WMSna żądaniehttp://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/plany_miasta/MapServer/WMSServer
ArcGisServer Plany ogólne WMSna żądaniehttp://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/plany_ogolne/MapServer/WMSServer
Geoserver adresy_nazwyna żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/adresy_nazwy/wms?
Geoserver akustykana żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/akustyka/wms?
Geoserver bezpieczenstwona żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/bezpieczenstwo/wms?
Geoserver cmentarzena żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/cmentarze/wms?
Geoserver decyzjena żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/decyzje/wms?
Geoserver egibna żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/egib/wms?
Geoserver fotogrametriana żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/topografia/wms?
Geoserver geodezjana żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/geodezja/wms?
Geoserver granicena żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/granice/wms?
Geoserver Historiana żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/historia/wms?
Geoserver LMNna żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/lmn/wms?
Geoserver model3dna żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/model3d/wms?
Geoserver model_terenuna żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/model_terenu/wms?
Geoserver ogolnyna żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/wms?
Geoserver ortogpkgna żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/ortogpkg/wms?
Geoserver projekty miejskiena żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/projekty_miejskie/wms?
Geoserver satelitarnena żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/satelitarne/wms?
Geoserver siatkina żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/siatki/wms?
Geoserver solarnena żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/solarne/wms?
Geoserver srodowiskona żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/srodowisko/wms?
Geoserver strategiana żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/strategia/wms?
Geoserver testna żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/test/wms?
Geoserver transportna żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/transport/wms?
Geoserver turtystykana żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/turystyka/wms?
Geoserver urbanistykana żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/urbanistyka/wms?
Geoserver wgnna żądaniehttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/wgn/wms?
Skip to content