Services

Service NameService TypeService Address
Geoserver ogolnyon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/wms?
Geoserver wgnon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/wgn/wms?
Geoserver urbanistykaon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/urbanistyka/wms?
Geoserver turtystykaon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/turystyka/wms?
Geoserver transporton demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/transport/wms?
Geoserver fotogrametriaon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/topografia/wms?
Geoserver teston demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/test/wms?
Geoserver strategiaon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/strategia/wms?
Geoserver srodowiskoon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/srodowisko/wms?
Geoserver solarneon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/solarne/wms?
Geoserver siatkion demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/siatki/wms?
Geoserver satelitarneon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/satelitarne/wms?
Geoserver projekty miejskieon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/projekty_miejskie/wms?
Geoserver ortogpkgon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/ortogpkg/wms?
Geoserver model_terenuon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/model_terenu/wms?
Geoserver model3don demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/model3d/wms?
Geoserver LMNon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/lmn/wms?
Geoserver Historiaon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/historia/wms?
Geoserver graniceon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/granice/wms?
Geoserver geodezjaon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/geodezja/wms?
Geoserver egibon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/egib/wms?
Geoserver decyzjeon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/decyzje/wms?
Geoserver cmentarzeon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/cmentarze/wms?
Geoserver bezpieczenstwoon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/bezpieczenstwo/wms?
Geoserver akustykaon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/akustyka/wms?
Geoserver adresy_nazwyon demandhttp://wms2.geopoz.poznan.pl/geoserver/adresy_nazwy/wms?
ArcGisServer Plany ogólne WMSon demandhttp://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/plany_ogolne/MapServer/WMSServer
ArcGisServer Plany miasta WMSon demandhttp://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/plany_miasta/MapServer/WMSServer
ArcGisServer Ortofotomapy WMSon demandhttp://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/ortofotomapy/MapServer/WMSServer
ArcGisServer Miejscowe szczegolowe plan zagospodarowania przestrzennego (archiwalne) WMSon demandhttp://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/mpzp_arch/MapServer/WMSServer?
ArcGisServer ISOK WMSon demandhttp://wms1.geopoz.poznan.pl:6080/arcgis/services/sip/isok/MapServer/WMSServer